طرفداران امیر افجار

عکسای جدید

سلام!من برگشتم با کلی عکس جدید!نظر یادتون نره ها! 

 

ای جان 

 

الهی من فدات شم 

 

اینجا خیلی جیگر شده 

 

جیگر نفس عشق خیلی آقا و با شخصیت شده اینجا  الهی من قربونت برم آقا خوشگله 

 

دستاشو باز کرده که منو بغل کنه ها 

 

مظلوم به این میگن 

 

کاش من جای مهران بودم...